Geneza literatury. Najwybitniejsi angielscy pisarze

Angielska literatura ma niezwykle bogatą, sięgającą czasów średniowiecznych historię. Przez wszystkie wieki przetoczyli się przez nią wybitni, wielokrotnie cytowani angielscy pisarze, których dzieła do dziś stanowią część edukacji, nie tylko w brytyjskich szkołach.

Mówiąc o angielskiej literaturze, pierwszym przychodzącym na myśl nazwiskiem jest wybitny poeta, dramaturg i aktor, William Shakespeare. Urodził się w miejscowości Stratford-upon-Avon
w środkowej części kraju w 1564 roku. Do momentu śmierci, czyli 1616 roku napisał 38 sztuk, 154 sonety, a także wiele innych cenionych i uznanych utworów. Do dzisiejszego dnia nazywany jest najwybitniejszym angielskim pisarzem i uważa się go za narodowego poetę tego kraju.

Co ciekawe, sława Shakespeare’a wzrastała dopiero po jego śmierci. Wiele dzieł, które napisał za życia znalazło uznanie dopiero w XVII wieku przez najwybitniejszych wówczas znawców literatury, dzięki którym obecnie możemy zachwycać się jego utworami. Szacuje się, że większość swoich prac napisał i skomponował w okresie od 1586 do 1612 roku.

Postać Shakespeare’a doczekała się również inspiracji dla wielu reżyserów, o czym świadczyć może chociażby liczba 420 pełnometrażowych filmów, na których oparte są jego utwory. Ciekawostką jest fakt, że od 1973 roku na warszawskich Bielanach znajduje się ulica imienia tego wybitnego angielskiego pisarza.

Najwybitniejsze dzieła

  • Kroniki: Henryk VI, część 1, 2 i 3, Ryszard III, Henryk V, Ryszard II

  • Komedie: Sen nocy letniej, Kupiec wenecki, Wieczór Trzech Króli, Wesołe Kumoszki z Windsoru, Dwóch szlachetnych krewnych

  • Tragedie: Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet, Makbet, Król Lear

  • Wiersze i poematy: Sonety, Wenus i Adonis, Gwałt na Lukrecji, Feniks i gołąb, Skarga zakochanej

Innym często wspominanym angielskim pisarzem był dramatopisarz i poeta, urodzony w 1564 roku Christopher Marlowe. Żył zaledwie przez 29 lat, ale w tym czasie zdołał stworzyć kilka dzieł, które do dziś obiegają cały świat.

W środowisku literackim istniała i istnieje do dziś teoria spiskowa, wedle której Marlowe miał być autorem najważniejszych dzieł Williama Shakespeare’a. Przemawiać za tym ma splot wydarzeń związanych z jego śmiercią – w 1594 roku został zasztyletowany podczas bójki, a dopiero rok później zaczęły pojawiać się pierwsze dzieła wielkiego Williama.

Najwybitniejsze dzieła

  • Dramaty: Tamerlan Wielki, Tragiczne dzieje doktora Fausta, Żyd z Malty, Edward II

Obok dwóch wyżej wspomnianych, jednym z najwybitniejszych historycznych angielskich pisarzy był poeta i dramaturg, George Gordon Byron. Praktycznie od najmłodszych lat jego życie naznaczone było sporymi skandalami obyczajowymi, europejskimi podróżami, ale i pięknymi dziełami, które zasłużenie zyskały rozgłos.

Jego największą aktywność literacką przypisuje się na okres romantyzmu, zaś za największe dzieło uznawany jest poemat Don Juan, który zyskał miano największego arcydzieła literatury XIX wieku. Byron doczekał się również kilku odniesień w sztuce, między innymi w symfonii Harolda w Italii czy Odzie do Napoleona Bonaparte.

Najwybitniejsze dzieła

  • Powieści poetyckie: Giaur, Narzeczona z Abydos, Korsarz, Niebo i Ziemia, Wyspa, czyli Chrystian i jego towarzysze

  • Poematy: Oblężenie Koryntu, Więzień Czyllonu, Manfred, Mazepa