Jak zostać tłumaczem bez studiów? Okazuje się, że to możliwe!

Każdy, kto chciałby zawodowo tłumaczyć teksty, a jednocześnie nie po drodze mu z nauką, nie musi się obawiać. Jak się okazuje, aby zostać tłumaczem bez studiów wcale nie musi liczyć na cud w momencie rozmowy o pracę.

Podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów, biura tłumaczeniowe skupione są na zatrudnianiu wykształconych osób, mogących potwierdzić swoje umiejętności stosownymi dokumentami. Z tego powodu nie ma konkretnej odpowiedzi na to, jak zostać tłumaczem bez studiów.

Firma Common Sense Advisory przeprowadziła specjalne badanie, wedle którego oszacowała wartość rynku tłumaczeniowego w Polsce na około miliard polskich złotych. W porównaniu z innymi branżami nie jest to olbrzymia kwota, ale patrząc na ogólne zapotrzebowanie tej dziedziny można stwierdzić, że postęp jest zauważalny. Wraz z nim pojawiają się pytania, jak zostać tłumaczem bez studiów, a jednocześnie być profesjonalistą w swoim fachu.

Analizując wymagania wielu polskich firm zajmujących się tłumaczeniami, można odnieść wrażenie, że nie wszystkie wymagają od kandydatów ukończenia konkretnego rodzaju studiów czy potwierdzenia swoich umiejętności za pomocą specjalistycznych certyfikatów czy zaświadczeń. Oczywiście największe przedsiębiorstwa z tego zakresu przykładają do tego wagę, ale ogólna sytuacja na rynku raczej nie przemawia za tym, aby dokonywać takich restrykcji.

Konkurencyjność na rynku tłumaczeń jest duża – stwierdzenie to może nieco brzmieć jako wyświechtany opis wielu innych branż, ale tak w istocie jest. Zdecydowana ilość osób pragnących wykonywać ten zawód dąży do jak najlepszego zaprezentowania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy. W tym celu potwierdza ukończoną przez siebie szkołę wyższą, najczęściej na kierunku filologicznym, a także kończy certyfikowane kursy i szkolenia, dzięki którym ich znajomość językowa może zostać wykazana w najlepszy z możliwych sposobów.

Wniosek z tego wynika jeden – to, jak zostać tłumaczem bez studiów nie jest wcale sztuką niemożliwą. Co prawda edukacja i nabyte doświadczenie jest niezwykle istotne dla większości pracodawców, ale nie stanowi kluczowego czynnika przy procesie zatrudniania. Mimo to, czynnik ukończenia studiów filologicznych zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ten proces.

Jak zostać tłumaczem bez studiów filologicznych?

Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej po kilkuletnim okresie edukacji na kierunku związanym z filologią danego języka wcale nie jest wymogiem przy procesie dążenia do wykonywania tego zawodu. Może być nim jednak certyfikat językowy, który mimo wszelkich opinii, powinien być w posiadaniu aspirujących do roli tłumacza osób, a skoro dana osoba ma takie plany, jego zdobycie nie powinno stanowić większego problemu.

Często stosowanym krokiem dla tłumaczy bez studiów jest nabywanie pierwszych zleceń na przełożenia tekstu w ramach freelancingu. Polski rynek i przestrzeń internetowa oferują szereg portali, na których można znaleźć ogłoszenia dotyczące amatorskiego wykonania translacji tekstu. Dzięki temu firma może zaoszczędzić nieco pieniędzy, a początkujący tłumacz nabrać doświadczenia i zdobyć pierwsze potwierdzenie swoich usług na potrzeby portfolio.

Alternatywą mogą być studia zaoczne dla osób jedynie z potwierdzeniem ukończenia szkoły średniej. Dyplom zdobywany po takim rodzaju nauki oczywiście nie jest pełnym odpowiednikiem zakończenia edukacji na poziomie studiów, ale może zdecydowanie pomóc w procesie szukania pierwszej pracy w tym zawodzie.

Jak zostać tłumaczem bez studiów i potwierdzić swoją przydatność?

Zarówno w pracy w biurach tłumaczeniowych, jak i w każdej innej dziedzinie istotne jest również to, jak dana osoba będzie potrafiła zaprezentować swoje wszystkie walory. Wliczają się do tego między innymi cechy charakteru, kreatywność czy inne wrodzone zdolności. W kontekście tłumaczeń to również znajduje swoje zastosowanie. Nie mając ukończonych studiów wyższych, kandydat na stanowisko tłumacza może przekonać do siebie pracodawcę specjalnymi predyspozycjami.

Spora część firm w dzisiejszych czasach kompletnie rezygnuje z procesów rekrutacyjnych, wymagając w ich trakcie CV, certyfikatów czy dyplomów. W zamian za to przeprowadzane są testy indywidualne, które mają przedstawić faktycznie korzyści, płynące z zatrudnienia. Nabyta i wrodzona wiedza, a także zestaw cech osobowych w niektórych przypadkach w zupełności wystarcza, aby zostać tłumaczem.

Jak zostać tłumaczem bez studiów? Aspekty, na które uwagę zwracają pracodawcy

Wśród najczęściej spotykanych wymogów przy procesie rekrutacji wobec kandydatów, którzy nie mają ukończonych studiów wymienić można:

  • Specjalistyczna i teoretyczna wiedza na temat zawodu
  • Znajomość oprogramowania dla tłumaczy (CAT)
  • Znakomita znajomość języka obcego, potwierdzona certyfikatem
  • Nabyte doświadczenie (np. na zasadzie freelancingu)
  • Wysoki poziom kultury osobistej
  • Sprawne posługiwanie się językiem polskim
  • Dobra dykcja, poprawność stylistyczna i językowa
  • Zainteresowanie tematyką tłumaczeń

Jak zostać tłumaczem bez studiów? Przeszkody

O ile w większości typów tłumaczy kandydaci nie muszą spełniać wszystkich wymogów, o tyle przypadek tłumacza przysięgłego jest odrębną, zdecydowanie bardziej restrykcyjną kategorią. Wymagania co do tej dziedziny reguluje stosowna Ustawa, a wśród nich znaleźć można na przykład posiadanie polskiego obywatelstwa lub jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, znajomość języka polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak statusu karalności czy pozytywne ukończenie egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Lista wymogów zawiera jednak jeden istotny punkt – konieczność ukończenia studiów wyższych. Regulacje co do tego ustanowione zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości i nie mogą zostać pominięte. Osoba musi mieć udokumentowane zakończenie procesu edukacji na kierunku filologia lub innym, jeśli zostanie to uzupełnione dyplomem z tytułu studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia.

Z tego powodu to, jak zostać tłumaczem bez studiów nie będzie możliwe do oceny w przypadku kandydowania do roli tłumacza przysięgłego.

Ogólne przekonania o braku studiów

Analizując to, jak zostać tłumaczem bez studiów bardzo cenne jest spojrzenie na opinie innych osób, które tego dokonały lub dopiero aspirują. Nie może być zaskoczeniem fakt, że część z nich uważa, iż przebyty proces edukacji na uczelni wyższej nim im nie dał pod kątem merytorycznym. W zależności od rodzaju szkoły, program nauczania może delikatnie się różnić i wcale nie jest powiedziane, że któryś z nich w 100% przygotuje studenta do pracy w tym zawodzie.

Korzyścią wynikającą z nauki w zakresie tłumaczeń przysięgłych są praktyki, które jednocześnie są pierwszym pełnoprawnym zderzeniem z tym zawodem. W ich trakcie można nabyć niezbędną wiedzą na temat tego, jak dokładnie wygląda praca i zaczerpnąć niezbędnych wskazówek, które mogą zaprocentować w przyszłości.

W opinii osób podążających drogą do roli tłumacza bez studiów, najważniejsza jest inicjatywa i sposób jej wyrażania. Ci, którzy wiążą swą przyszłość z tym zawodem muszą być nader aktywni i chętnie na nowe doświadczenia, które w efekcie mogą ich doprowadzić do realizacji swojego planu. Względem powyższej kwestii dotyczącej praktyk, przykładem może być rozmowa z szefem i pytanie o zatrudnienie na stałe.

Reasumując – to jak zostać tłumaczem bez studiów może doczekać się kilku odpowiedzi. W niemal wszystkich przypadkach kandydat nie musi mieć potwierdzenia ukończenia studiów wyższych, choć oczywiście jest ono mile widzianym dodatkiem.

Mimo to, osoby pragnące pełnić tę rolę nie powinny się zniechęcać, kiedy nie posiadają stosownego dokumentu.