Najwybitniejsi francuscy pisarze. Znasz ich dzieła?

Francuska literatura zaczęła obiegać świat już w czasach średniowiecznych, ale największy okres rozwoju przypadł na XIX wiek. Właśnie wtedy swoje utwory zaczęli tworzyć wybitny francuscy pisarze, o których słyszymy do dziś.

Honoré de Balzaca

Za jednego z najwybitniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej uważa się urodzonego w 1799 roku Honoré de Balzaca. Był powieściopisarzem, natomiast swój pierwszy literacki sukces odniósł w wieku 30 lat, wydając powieść Szuanie. Uważany jest za jednego z ojców realizmu, a do jego dzieł odnosili się największy i najsłynniejsi twórcy tego formatu.

Wszystkie zapiski sugerują, że de Balzac stworzył łącznie 91 powieści, opowiadań i szkiców, które cytowane są do dziś. W 1841 roku wydał Komedię Ludzką, w której scharakteryzował człowieka jako gatunek przyrodniczy. Bardzo często opisywał rozwój francuskiego społeczeństwa, skupiając się na latach 1815-1846, czyli okresach panowania Pierwszego Cesarstwa, Restauracji i Monarchii Lipcowej. Stawia się go w roli jednego z najlepszych francuskich pisarzy.

Najwybitniejsze dzieła

  • Powieści: Eugenia Grandet, Ojciec Goriot, Chłopi, Jaszczur, Kobieta porzucona, Komedia ludzka
  • Opowiadania: Pułkownik Chabert, Proboszcz z Tours, Kuratela, Gobseck, Czerwona oberża, Bezwiedni aktorzy

Albert Camus

Innym wartym wspomnienia francuskim pisarzem był dramaturg, eseista, a następnie reżyser teatralny, Albert Camus, który komponował w pierwszej połowie XX wieku. Urodził się Algierii francuskiej, ale większość swojego życia spędził w kraju nad Sekwaną. W 1957 został laureatem literackiej Nagrody Nobla za ogromny wkład w literaturę, ukazującą znaczenie ludzkiego sumienia. Mimo to, pod koniec swojego życia spotykał się z atakami za brak reakcji wobec sytuacji gospodarczej i politycznej w Algierii.

Jego nazwisko stawiane jest w roli przodowników ery egzystencjalizmu w literaturze. Uważa się go za jednego z najwybitniejszych intelektualistów kontynentu europejskiego okresu drugiej połowy XX wieku. W latach 30. i 40. działał również w teatrze, zakładając wraz z przyjaciółmi Teatr Pracy, który okazał się wielkim sukcesem.

Najwybitniejsze dzieła

  • Eseje: Dwie strony medalu, Gody, Mit Syzyfa, Człowiek zbuntowany, Listy do przyjaciela Niemca
  • Dramaty: Kaligula, Nieporozumienie, Stan oblężenia, Sprawiedliwi
  • Powieści: Obcy, Dżuma, Upadek

Victor Hugo

Czołowym reprezentantem tamtejszego romantyzmu był inny wybitny francuski pisarz, Victor Hugo, autor wielu poezji, dramatów i powieści. Sporą część jego 83-letniego życia zajęły sprawy polityczne – był członkiem Akademii Francuskiej, brał udział w rewolucji lipcowej w 1830 i lutowej w 1848 roku, a następnie zasiadał w Senacie III Republiki.

Jego twórczość miała wielkie znaczenie dla całościowego rozwoju literatury we Francji. Na jego dziełach wzorowali się w kolejnych latach inni francuscy pisarze, tacy jak Baudelaire czy Apollinaire. Jego największym dziełem była pięcioczęściowa powieść ,,Nędznicy”, która powstała podczas jego wygnania z kraju. Za jej pośrednictwem chciał przekazać swoje wartości względem poprawy obrazu społeczeństwa i wizję porządku społecznego.

Najwybitniejsze dzieła

  • Powieści: Nędznicy, Dzwonnik z Notre Dame, Pracownicy morza, Człowiek śmiechu
  • Poezja: Kontemplacje, Legenda wieków, Straszliwy rok, Chłosta