Ślub cywilny Polaka z Ukrainką na Ukrainie – jakie formalności są niezbędne?

Na przestrzeni ostatnich lat procedura związana ze ślubem cywilnym Polaka z Ukrainką na Ukrainie delikatnie się zmieniała, ale cały czas niezmienne pozostają zasady, które umożliwiają przyszłej parze młodej zawarcie związku małżeńskiego. Cały proces związany jest z dość sporą ilością spraw urzędowych.

Wejście w związek małżeński z osobą pochodzącą z innego kraju obarczone jest koniecznością wykonania sporej ilości spraw urzędowych i dopełnienia wszelkich papierkowych formalności. Ślub cywilny Polaka z Ukrainką na Ukrainie nie jest wyjątkiem – w takim przypadku należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia

  • w przypadku jeśli w związek wstępuje osoba rozwiedziona – odpis orzeczenia sądu, jeśli owdowiała – akt zgonu

  • pełny odpis z urzędu stanu cywilnego

  • wraz z tymi dokumentami do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego składa się podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej, w którym należy podać imię i nazwisko osoby z którą zamierza się wstąpić w związek małżeński, jej datę i miejsce urodzenia, zamieszkania, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki (tu są pewne różnice, ponieważ wymagania mogą się różnić w różnych urzędach).

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia ślubu cywilnego Polaka z Ukrainką na Ukrainie, w kolejnym kroku należy dołączyć do nich paszport i przetłumaczyć na język ukraiński, wraz z zawarciem poświadczenia notarialnego. W zdecydowanej ilości przypadków polecane jest wykonanie tego procesu właśnie na Ukrainie, gdzie wiele biur czy firm tłumaczeniowych współpracuje z notariuszami w tym zakresie. Dzięki temu możliwe jest również uniknięcie wszelkich pomyłek czy niejasności.

Ważnym faktem w kontekście ślubu cywilnego Polaka z Ukrainką na Ukrainie jest fakt, że za naszą wschodnią granicą nie funkcjonuje stanowisko tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności skompletowania tego typu dokumentów, notariusz współpracuje z zaufanym sobie tłumaczem, który dzięki specjalnym uprawnieniom jest w stanie wykonać odpowiednie poświadczenie. Stad wymóg notarialnego poświadczenia tłumaczeń jeśli robione są one w Polsce, przy czym najpierw notariusz robi notarialnie poświadczoną kopie dokumentu, a potem tłumacz tłumaczy dokument, wraz z poświadczeniem notariusza.

Kolejnym krokiem jest już udanie się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Zgoda na zawarcie ślubu cywilnego Polaka z Ukrainką na Ukrainie wydawana jest z reguł tego samego dnia, ale możliwe jest to dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty, która oscyluje w granicach 400 hrywien, czyli około 60 zł. Później przyszła para młoda udaje się do USC w miejscowości, w której ma dojść do ślubu i wnieść kolejną opłatę, tym razem wynoszącą około 170 hrywien (ok. 25 zł).

Termin oczekiwania na ślub cywilny Polaka z Ukrainką na Ukrainie wynosi dokładnie miesiąc. Prawo przewiduje tylko dwa ewentualne przypadki przyspieszenia ślubu – ciąża albo krótkoterminowa wiza wydana w celu ślubu. Druga z tych opcji nie dotyczy jednak obywateli Unii Europejskiej.